Selskapets hovedformål er å bygge, drifte og vedlikeholde infrastrukturtiltak av ikke kommersiell art i Skeikampen område.

Vi rydder og skilter tur og sykkelstier,  og tilrettelegger for gode turopplevelser på sommerstid. Om vinteren har vi driftsansvar for ca. 160 km høystandard skiløyper, hvorav 120 km er 6 meter brede.

Tidligsnø Skeikampen 01 11 2016 900 600